Aankoop

Het geschikte huis vinden is tegenwoordig eenvoudig (Funda, Jaap, social media etc). Gesloten markten zijn er niet meer. Jij weet zelf het beste wat je zoekt.

Behalve met jou meezoeken kunnen wij je helpen met:
  • Onderzoek naar bestemming, milieuaspecten, erfdienstbaarheden, VVE en kadaster
  • Advies en regelen bouwkundige keuring en taxatie voor de financiering, evt. een financiële haalbaarheidscheck
  • Voeren onderhandelingen 
  • Controle inhoud koopakte en bijbehorende stukken
  • Tekenen akte en versturen naar de door jouw gekozen Notaris
  • Bewaking financieringstermijn en waarborgsom/bankgarantie
  • Eindinspectie van de woning
  • Aanwezigheid bij het transport
  • Eventueel nazorg